okoparkach.pl Artykuły na temat osprzętu do maszyn budowlanych

okoparkach.pl Artykuły na temat wyposażenia dodatkowego do maszyn budowlanych

2Lis/13Wył

Osprzęt do koparek w robotach melioracyjnych

025Przez wiele ostatnich lat rzeki i kanały melioracyjne były bardzo zaniedbane. Jest jednak szansa na zmianę tego stanu, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się wiele inwestycji związanych z porządkowaniem, udrażnianiem i regulacją cieków wodnych.

Jednym z najczęściej spotykanych urządzeń wykorzystywanych przy koszeniu brzegów rowów melioracyjnych, brzegów rzek, kanałów, itp. są kosiarki bijakowe do koparek. Przy ich użyciu możliwe jest skuteczne wykoszenie nawet kilku kilometrów brzegu dziennie. Kosiarki te radzą sobie doskonale ze wszelkiego rodzaju zaroślami, krzakami, trawą, roślinnością wodną oraz gałęziami o średnicy do kilku centymetrów.

Dzięki swojej konstrukcji i zasilaniu z linii hydraulicznej koparki kosiarki bijakowe pozwalają na sprawne i szybkie prowadzenie robót porządkowych.

IMG_0902Do pracy bezpośrednio w wodzie oraz jej bezpośrednim sąsiedztwie, udrożniania kanałów, wycinania roślin bez naruszania dna kanału, rowu, czy rzeki doskonale sprawdzają się łyżki koszące. Umożliwiają one na przywrócenie do właściwego stanu nawet najbardziej zarośnięte kanały, bez konieczności ich przekopania. Łyżki koszące są również osprzętem do koparek, zasilanym hydraulicznie.

Jeżeli chodzi o stabilizację i regulację brzegów, dobrze sprawdzają się wibromłoty do wbijania pali do koparek. Ich wykorzystanie umożliwia prowadzenie prac na dużym terenie przy użyciu jednej maszyny. Istnieje możliwość doposażenia wibromłotów o dodatkowy chwytak do przenoszenia pali.

Obszerny artykuł o bieżących problemach dotyczących utrzymania urządzeń melioracyjnych jest dostępny na portalu inzynierbudownictwa.pl >>> zobacz

17Lip/13Wył

Łyżka kosząca do oczyszczania rowów

aw31_bfjcblowMało popularnym sposobem porządkowania brzegów rzek oraz innych prac rekultywacyjnych, takich jak oczyszczanie brzegów kanałów, rowów melioracyjnych jest wykorzystanie łyżki koszącej.

Łyżki koszące przeznaczone są do montażu na ramieniu minikoparek, koparko-ładowarek i koparek gąsienicowych, zasilane są ze standardowej linii hydraulicznej umiejscowionej na ramieniu maszyny (jak do młota itp.).

Łyżki koszące przypominają łyżki skarpowe, z tym że płaszcz łyżki został zastąpiony konstrukcją ażurową, pozwalający na swobodny wypływ wody. Najczęściej dostępne są w kilku szerokościach roboczych, najpopularniejsze rozmiary, to: 1500 mm, 2500 mm i 3500 mm. Optymalna szerokość robocza jest uzależniona od wagi roboczej nośnika.

W łyżkach koszących w miejsce lemiesza zamontowana jest kosiarka listwowa zasilana poprzez silnik hydrauliczny. Atutem łyżek koszących jest fakt, że bez przeszkód mogą pracować pod wodą, co z resztą wynika z charakterystyki robót, do jakich są przeznaczone.

Łyżki koszące doskonale sprawdzają się wszędzie tam, gdzie jest konieczność udrożnienia cieku wodnego, bez naruszania jego brzegów oraz dna, w tym również na obszarach objętych ochroną.